De moeizame doorbraak van de e-sigaret

- De Standaard, p. 8

(...) De sector is daar niet over te spreken. 'Ons product dient juist om een einde te maken aan de tabaksverslaving', legt Jacobs uit. 'De campagne tegen de e-sigaret is een aanval op de volksgezondheid. Heel spijtig dat we zo gestigmatiseerd worden.'

Frank Baeyens, psycholoog aan de KU Leuven, is het met hem eens. Hij maakte deel uit van het expertenteam dat namens de Hoge Gezondheidsraad een rapport publiceerde over e-roken of dampen, zoals de sector het zelf noemt. 'Ik heb zelf gepleit voor zo weinig mogelijk restricties binnen het kader dat Europa heeft bepaald. Maar België heeft maatregelen genomen die juist verder gaan dan wat Europa vraagt. Het aan banden leggen van de verkoop op afstand is er daar één van. Het verbieden van dampen op publieke plaatsen is een andere.'

Baeyens is van mening dat de e-sigaret de volksgezondheid ten goede kan komen, omdat dampen veel gezonder is dan het roken van tabak. Het zijn immers de stoffen in tabak die schadelijk zijn voor de gezondheid. De effecten van de e-sigaret blijven voornamelijk beperkt tot een nicotineverslaving, want de roker inhaleert de damp van een vloeistof in plaats van tabaksrook. (...)

Bron: R. Mooijman (2016-12-31), De moeizame doorbraak van de e-sigaret, De Standaard, p.8

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Ontvang maandelijks gratis onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte!